Vidzeme

"Dievs, dod sātu un gausu!
Lāča spēku, oda zarnu, apinīša vieglumiņu.."