Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dalība projektos

SIA ''Lāči” 25.04.2016. noslēdza ar LIAA līgumu  Nr. SKV-L-2016/108 par atbalsta saņemšanu pasākuma

“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

 

 

 

 

 

 

Publicēts: 23.12.2020.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Publicēts: 23.12.2020.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

 

Publicēts: 31.07.2019.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

 

 

Publicēts: 27.06.2018.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

 

Notiek sagatavošanās darbi projektam "Ražošanas telpu paplašināšana".

Publicēts: 23.03.2018.

 

 

Notiek sagatavošanās darbi projektam "Ražošanas telpu paplašināšana".

Publicēts: 23.03.2018.

 

Publicēts: 23.03.2018.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

 

Publicēts: 29.12.2017.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

 

Publicēts: 29.12.2017.

 

 

Notiek sagatavošanās darbi projektam "Ražošanas telpu paplašināšana".

Publicēts: 20.12.2017.

Šobrīd norisinās sagatavošanās darbi pie jaunā projekta "Ražošanas telpu paplašināšana".

Publicēts: 15.08.2017.

 

Turpinās sagatavošanās darbi projektam "Ražošanas telpu paplašināšana"

Publicēts 30.06.2017.

 

Pašreiz notiek sagatavošanās darbi projektam "Ražošanas telpu paplašināšana"

Publicēts 30.03.2017.